minelektrikas

„Uszeregować jedną dobrą pracę przy drugiej tak ściśle, aby nie zostało żadnej luki – to nazywam radością życia.”

Marek Aureliusz

Wykonujemy montaż i naprawę sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) o napięciu do 400 V, znajdującej się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na terytorium podwórza:

  gniazd wtykowych, przełączników, skrzynek przyłączeniowych itd., a także montaż łączących je przewodów i kabli;

 • Kontrola stanu sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej): izolacji przewodów i kabli, sprawdzenie jakości ich przyłączy kontaktowych, gniazd wtykowych, przełączników, skrzynek przyłączeniowych itd., sprawdzenie stanu technicznego części elektrycznych;
 • Pomiar oporu sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej), sporządzenie (wydanie) protokołów pomiarowych;
 • Naprawa usterek sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej);
 • Przyłączenie urządzeń elektrycznych do instalacji uziemieniowej oraz montaż urządzeń uziemiających (kontura uziemienia);

Doradzamy w kwestiach dostawy i korzystania z energii elektrycznej:

 • Możliwości wyboru lepszej (bardziej korzystnej) taryfy energetycznej dla energii elektrycznej;
 • Środki oszczędności energii elektrycznej;
 • Wybór środków rezerwacyjnych dostarczenia energii elektrycznej w wypadkach zakłóceń dostarczenia;
 • Przyłączenie nowych użytkowników energii elektrycznej do sieci elektrycznej AB „LESTO”;
 • Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego;
 • Analiza ewentualnych usterek, powodujących duże zużycie energii elektrycznej.

Jeżeli nie znajdujecie Państwo potrzebnej usługi, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail, przeprowadzimy szczegółową rozmowę i być może będziemy w stanie pomóc również Państwu!